Almennir ábyrgðarskilmálar

Ábyrgð gildir í eitt ár nema annað sé sérstaklega tekið fram í sérstökum ábyrgðarskilmálum sem fylgja hinu selda. Það er skilyrði ábyrgðar KLETTS að kaupandi tilkynni til KLETTS (eða umboðsmanns KLETTS) um galla á söluhlut tafarlaust frá því hann varð gallans var, sbr. 32. gr. kauplaga.

 

  • Kostnaður vegna vinnu og varahluta, sem til fellur á ábyrgðartíma tækis og rekja má til framleiðslu og/eða efnisgalla, er á ábyrgð KLETTS. Skilyrði fyrir slíkri ábyrgð er að vinnan sé unnin í dagvinnu á verkstæði KLETTS (flutningskostnaður tækis er ekki innifalinn í ábyrgð) *
  • Kostnaður vegna varahluta, sem til fellur á ábyrgðartíma og rekja má til framleiðslu og/eða efnisgalla, sem upp kunna að koma innan eins árs frá kaupum er á ábyrgð KLETTS.  (sendingakostnaður og vinna er ekki innifalinn í ábyrgð varahluta) *

 

Ábyrgðin fellur niður ef bilun má rekja til illrar eða rangrar meðferðar og ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits á búnaði eða notkunar á vöru. Til þess að fyrirbyggja ranga meðferð á hinu selda bendir KLETTUR viðskiptavinum sínum á að kynna sér rækilega handbækur og/eða aðrar upplýsingar sem fylgja hinu selda.

 

Hið selda fellur úr ábyrgð er:

1.Aðrir en starfsmenn (umboðsmenn) KLETTS hafa gert við, eða gert tilraun til að gera við það, án samþykkir KLETTS.

2.Verksmiðjunúmer hefur verið fjarlægt.

3.Viðhaldskröfum framleiðanda er ekki fylgt.

 

* Nánari ábyrgðarskilmálar kunna að fylgja hinu selda.  Ef sérstakir nánari ábyrgðarskilmálar fylgja hinu selda eru þeir framar þessum almennu skilmálum.