VOLVO ECR58D

VOLVO ECR58D
Árgerð 2018 maí.
Tímastaða 550t
Skekkjanleg tönn.
Hraðtengi og Rototilt með gripkló.
Extra þung ballast.
3x Skóflur 400mm 700mm og 1200mm
Verð 8.900.000kr + Vsk
Umboðssala.